نشست هم اندیشی مجازی مسئولین مدرسه علمیه عباسقلی خان با والدین محترم و همسران مکرمه طلاب برگزار شد.
 در این نشست ضمن شنیده شدن نقدها و نظرات خانواده های طلاب نسبت به برنامه های مدرسه ( آموزشی و پژوهشی و فرهنگی ) به سوالات طلاب از سوی مسئولین ذیربط پاسخ داده شد.