تهیه تقویم برنامه های فصلی پیشنهادی پژوهشی مدرسه

 

 • تهیه و تنظیم برنامه پژوهشی مدرسه در سال تحصیلی پیش رو
 • پیگیری دریافت تقویم پژوهشی سالانه ابلاغی از طرف معاونت پژوهش

برگزاری نشستهای علمی- پژوهشی، جلسات نقد، مناظره و کنفرانس

 

 • برگزاری دو نشست علمی در هر فصل
 • برگزاری حداقل یک جلسه معرفی یا نقد کتاب و یا نقد و مناظره علمی یا کنفرانس دهی مقالات علمی بصورت فصلی
 • برگزاری حداقل یک کرسی آزاد اندیشی در طول هر فصل
 • پیگیری و برنامه‌ریزی جهت حضور طلاب مدرسه در نشستهای علمی دیگر مراکز و مدارس

نیازسنجی و برگزاری کارگاههای فوق العاده مهارت های پژوهشی

 

 • نیازسنجی کارگاههای مورد نیاز طلاب و اساتید مدرسه
 • برگزاری کارگاههای فوق العاده (حداقل یک کارگاه در هر فصل)

برگزاری و پیگیری و مدیریت فرآیند اجرایی فراخوانهای علمی پژوهشی

 

 • اطلاع رسانی و پیگیری ثبت آثار در سامانه فراخوان آثار پژوهشی و پیگیری ارزیابی آثار از دبیرخانه فراخوان
 • اطلاع رسانی جهت ارائه اثر به همایش ها و جشنواره های سایر مراکز
 • برگزاری فراخوان آثار پژوهشی بصورت(مدرسه ای، شهری، استانی، منطقه ای(
 • برگزاری مراسم تجلیل از برترین های پژوهشی در مدرسه

پیگیری انتشار نشریه علمی مدرسه (بصورت دو فصلنامه)

 

 • پیگیری انتشار نشریه علمی تخصصی مدرسه بصورت دوفصلنامه
 • پیگیری چاپ و انتشار آثار علمی طلاب و اساتید مدرسه در نشریات علمی

پیگیری چاپ و انتشار آثار علمی طلاب و اساتید مدرسه در قالب کتاب

 

 • جهت دهی آثار طلاب و اساتید مدرسه جهت چاپ اثر
 • آشنا کردن طلاب و اساتید با فرایند دریافت وام حمایتی چاپ کتاب

پیگیری و مدیریت مشاوره پژوهشی به طلاب

 

 • دعوت از اساتید مشاور و برنامه ریزی جهت بهره مندی طلاب
 • ارائه مشاوره پژوهشی توسط مسئول پژوهش مدرسه

برگزاری مسابقات مهارتهای پژوهشی

 

 • برگزاری حداقل دو مسابقه مهارتی پژوهشی در مدرسه در طول سال

تشکیل و ساماندهی گروههای پژوهشی در مدرسه

 

 • تشکیل گروه پژوهشی متشکل از طلاب و اساتید مدرسه
 • تشکیل گروه پژوهشی متشکل از فارغ التحصیالن و اساتید مدرسه

تشکیل شورای پژوهشی مدرسه و تدوین و ثبت صورت جلسات و پیگیری اجرای مصوبات آن

 

 • تشکیل شورای پژوهش مدرسه
 • برگزاری حداقل ۶ جلسه در طول سال تحصیلی
 • تنظیم صورت جلسات و پیگیری اجرای مصوبات و ارسال گزارش متنی و تصویری و صورتجلسات به معاونت پژوهش
 • ارائه گزارش در جلسات بعدی شورای پژوهشی مدرسه

 تبصره: دستورالعمل تشکیل شورای پژوهشی مدرسه بصورت جداگانه تقدیم میشود.

برگزاری و یا مشارکت در برگزاری نمایشگاههای علمی ، پژوهشی

 

 • برگزاری حداقل یک نمایشگاه آثار علمی – پژوهشی طالب و اساتید در محل مدرسه
 • برگزاری یک نمایشگاه از تازه های نشر و آثار علماء در مدرسه

برنامه ریزی جهت بازدید از نمایشگاههای پژوهشی حوزه علمیه خراسان و مراکز علمی و پژوهشی

 

 • برنامه ریزی و پیگیری بازدید طلاب و اساتید مدرسه از نمایشگاههای پژوهشی حوزه علمیه خراسان
 • برنامه ریزی و پیگیری بازدید طلاب و اساتید مدرسه از مراکز علمی (حداقل ۲ مرحله)

مدیریت و ساماندهی کتابخانه و واحد رایانه و برنامه ریزی جهت بهره برداری بهینه از امکانات موجود در کتابخانه

 

 • پیگیری تامین تجهیزات کتابخانه و واحد رایانه (سیستم رایانه، قفسه کتاب و…)
 • پیگیری تامین بودجه جهت خرید کتب مورد نیاز کتابخانه و نرم افزارهای پژوهشی مورد نیاز در واحد رایانه
 • پیگیری نصب نرم افزارهای اسلامی بر روی سیستم های مدرسه جهت استفاده طلاب و اساتید محترم
 • مدیریت و ساماندهی کتابها در کتابخانه)ثبت در سامانه کتابداری و درج لیبل و بارکد و چینش مناسب کتابها)
 • مدیریت و ساماندهی کتابخانه با امکانات موجود

ارائه محتوای پژوهشی و اطلاع رسانی برنامه های پژوهشی مدرسه

 

 • اطلاع رسانی برنامه های پژوهشی در سایت مدرسه و سایت های مرتبط پژوهشی
 • ایجاد کانال اطلاع رسانی در فضای مجازی

فضاسازی فیزیکی و برنامهای پژوهشی در مدرسه

 

 • فضاسازی مناسب مدرسه به آیات و احادیث و سخنان بزرگان در خصوص علم و علم آموزی و تحقیق و پژوهش(بصورت فصلی)

فضاسازی و تبلیغات محیطی مدرسه با رویکرد پژوهشی

 

 • راه اندازی و بروزرسانی تابلوی پژوهشی مدرسه؛
 • اطلاع رسانی مستمر برنامه ها و فعالیت های پژوهشی

ارتقاء توان علمی و اجرایی و بکارگیری طلاب در برنامه های پژوهشی

 

 • شرکت در دوره های دانش افزایی و توانمندسازی
 • تعامل با سایر مسئوالن پژوهش و پژوهشگران جهت ارتقاء توان علمی و اجرایی
 • حضور در جلسات اداری مدرسه و ارائه نظرات و پیشنهادات
 • بکارگیری طلاب در اجرای برنامه های پژوهشی

تهیه گزارش از فعالیت های پژوهشی مدرسه

 

 • ارائه گزارش محتوایی و تصویری هر برنامه بعداز اجرا به مدیر مدرسه و معاونت پژوهش
 • ثبت فعالیت های پژوهشی مدرسه در سامانه کارنما (حداکثر یک هفته بعداز اجرای برنامه)
 • ارائه گزارش سالانه) آماری و تفصیلی( در بازه زمانی اعلام شده)

همکاری با معاونت پژوهش به صورت مستمر و مبتنی بر برنامه ارایه شده از سوی معاونت

 

 • برگزاری برنامه های مشترک با معاونت پژوهش(همایش‌ها، فراخوان های علمی و…)

پیگیری دریافت و اجرایی شدن ابلاغیه های معاونت پژوهش

 

 • دریافت دستورالعمل ها واجرایی نمودن آن ها در برنامه ها
 • بررسی روزانه اتوماسیون اداری و پیگیری نامه ها و ارسال پاسخ به نامه ها در زمان مقرّره
 • حضور به موقع در برنامه های ابلاغی