مدرسه علمیه عباسقلی خان از کهن ترین مدارس علوم دینی در سرزمین خراسان است که قدمت آن به حدود ۳۷۰ سال گذشته برمی گردد.

واقف دوراندیش این مدرسه مرحوم عباسقلی خان شاملو، از زمامداران حکومت صفوی است که از اطیب اموال خویش این مدرسه را بنا کرده است.

تغییر وحولافراوانی در دوره‌های صفوی، قاجار و پهلوی در آن واقع می شود، اما بخش قابل توجهی از حیات واقعی مدرسه، بعد از انقلاب محقق می شود؛ آن هم در زمانی که دانشجویان مشتاق معارف دینی، با آغوش باز این مدرسه مواجه می شوندتا در سال‌های بعد بارهای سنگینی را از دوش حوزه و انقلاب و مردم بردارند.

سالیان متمادی طلاب سطح یک حوزه در حجرات و مدرس‌ها و فضای منحصر به فرد آن تحصیل می‌کردند.

از سال ۱۳۹۶ با تخصصی شدن این مدرسه در رشته‌ی فلسفه و کلام، صفحه‌ی روشن دیگری از این چشمه‌ی جاری در مسیر تمدن اسلامی گشوده شد و طلاب سطح ۲ و ۳ در آن مشغول به تحصیل شدند.

مهمترین ویژگی این مدرسه که آن را از مدارس بسیاری ممتاز کرده، همسایگی با مضجع نورانی حضرت رضا علیه‌السلام است. این مدرسه در پایین پای حضرت و در ابتدای خیابان شهید نواب صفوی واقع شده است.